เซ็นเซอร์ตรวจจับ,จำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับ,เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

เซ็นเซอร์ตรวจจับ,จำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับ,เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.เซ็นเซอร์ตรวจจับ

การทำงานของเซ็นเซอร์

       บริเวณส่วนหัวของเซ็นเซอร์จะมีสนามแม่เหล็กซึ่งมีความถี่สูง โดยได้รับสัญญาณมาจากวงจรกาเนิดความถี่ ในกรณีที่มีวัตถุหรือชิ้นงานที่เป็นโลหะเข้ามาอยู่ในบริเวณที่สนามแม่เหล็กสามารถส่งไปถึง จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้เกิดการหน่วงออสซิลเลท (oscillate) ลดลงไป หรือบางทีอาจถึงจุดที่หยุดการออสซิลเลท และเมื่อนาเอาวัตถุนั้นออกจากบริเวณตรวจจับ วงจรกาเนิดคลื่นความถี่ก็เริ่มต้นการออสซิลเลทใหม่อีกครั้งหนึ่ง สภาวะดังกล่าวในข้างต้นจะถูกแยกแยะได้ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใน หลังจากนั้นก็จะส่งผลไปยังเอาต์พุตว่าให้ทางานหรือไม่ทางาน โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเอาต์พุตว่าเป็นแบบใด ดูเพิ่มเติม คลิกSensing Distance (SN)

       ระยะที่ตัวเซ็นเซอร์สามารถตรวจวัตถุได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของวัตถุและเส้นผ่านศูนย์กลางของ Sensor ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าเส้นผ่านศุนย์การของตัว Sensor ใหญ่ก็ยิ่งทาให้ระยะการตรวจจับได้ไกลTarget Material Factor

       เป็นค่า Factor โดยประมาณของวัตถุแต่ละชนิด ใช้สาคูณกับค่า Sensing Distance เพื่อให้ได้ค่าระยะการตรวจจับที่แน่นอนยิ่งขึ้น เมื่อใช้ Inductive Sensor ในการตรวจจับวัตถุชนิดนั้นๆCapacitive sensor

       เซ็นเซอร์ประเภทนี้มีโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในคล้ายกับแบบเหนี่ยวนา การเปลี่ยนแปลงของความจุซึ่งเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดหนึ่งเข้ามาใกล้สนามไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ เซ็นเซอร์ชนิดนี้สามารถตรวจจับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นโลหะได้ นิยมใช้ตรวจชิ้นงานที่มีระยะการจรวจจับไกล และยังสามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกประเภท ความเร็วในการตรวจจับสูง มีทั้งรุ่นที่สามารถแยกความแตกต่างสีได้ การทำงานของเซ็นเซอร์แบบ capacitive จะมีลักษณะคล้ายกับเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนาคือเมื่อวัตถุใดๆ เคลื่อนที่เข้ามาในรัศมีของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทาให้ค่าความจุหรือค่า C ของวงจรกาเนิดความถี่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกแยกแยะด้วยวงจรกระตุ้นว่าจะให้อุปกรณ์เอาต์พุตทางานหรือไม่ทางานวิธีการต่อสาย Sensor แบบต่างๆบริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์และหัว วัดอุณหภูมิ, เครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, Heater, Thermocouple, Power Meter, Sensor, Relay

- รีเลย์โซลิดสเตตรีเลย์

- เทอร์โมมิเตอร์

- get more info โหลดเซลเครื่องชั่งน้ำหนัก

- เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับระบบรักษาความปลอดภัย

- อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์ควบคุมระดับ, เครื่องมือวัด

- เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า

- เครื่องนับ / นาฬิการตั้งเวลา

- โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC)

- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

- สวิตช์ระดับและคอนโทรลเลอร์

- ไทเมอร์และคอนโทรลเลอร์

- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องบันทึกค่าเทอร์มอคัปเปิล

- ฮีตเตอร์

- แผ่นระบายความร้อน

- รีเลย์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์ติดแผง, โซลิดสเตตรีเลย์

- เซนเซอร์

- อินเวอร์เตอร์

- เทอร์โมมิเตอร์

- เกจวัดความดันเทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก. จำหน่ายเครื่องมือวัด จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องวัดไฟฟ้า  ผลิตเครื่องมือวัด งานสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสนใจติดต่อ เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.549/9 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Phone : 0-2743-8888Fax : 0-2743-8880E-mail : marketing@tic.co.thWebsite : tic.thailandpocketpages.comtic.brandexdirectory.com   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *